Puhkuse paketid

  • Ehe ja arhailine Kagu-Eesti. Algusega Arossa villast.
    See on piirkond, kus tänu künklikule reljeefile on säilinud valdavalt puutumatu loodus. Metsatukad vahelduvad põllulappidega, kuplid järvesilmade, ojade ning soode ja rabadega. Taoline liigendatus looduses on hajutanud ka talud teineteisest võrdlemisi kaugele. Veel tänasel päeval kuuleb nii noorte kui vanade võrumaalaste suust "Võro kiilt". Täiesti ainulaadne ähtus kogu maalimas on Seto rahvakild oma keele, tavade ja arhailise kultuuriga.
  • Hobumatkad
  • Loodusmatkad lähiümbruses koos giidiga
  • Suusapuhkus
  • Maakondlike kultuuriürituste külastamine